نمایندگی Amisco

شرکت تجهیز صنعت بعنوان نمایندگی Amisco آمیسکو ایتالیا در ایران،مدلهای مختلفی از بوبین ( سولنوئید ) را در انبار خود تامین کرده است.

شرکت Amisco آمیسکو یک شرکت خانوادگی با سابقه بیش از 70 سال میباشد. طراحی و تولیدات این مجموعه در صنایع غذایی ، دارویی ، گاز ، بخار ، هیدرولیک ، پنوماتیک و …. حضوری پررنگ دارد.

انواع مختلف بوبین با قطر شفت ، ارتفاع ، توان و ولتاژهای مختلف ، بوبین ضد انفجار سیم دار بخشی از توانایی های این شرکت میباشد.

تمامی مراحل تولید از قبیل قالب گیری و تولید بدنه ، سیم پیچی و لحیم کاری در داخل کارخانه انجام میگیرد. %100 محصولات قبل از ارسال به کشورهای مختلف ، تست میشوند.

اخذ نمایندگی Amisco در وهله اول به دلیل فعالیت به عنوان نماینده Gevax جیواکس در ایران و کسب رضایت از شریک تجاری ترک میباشد.

نماینده شیربرقی آمیسکو Amisco

?>